Продукцията се контролира от ИАСАС и НСРЗ град Варна. Също така разсадника ..

Качеството на продукцията в разсадника се доказва чрез лабораторни изследвания на посадъчния материал от ИАСАС и гарантират обективност на резултатите. Разсадникът притежава разрешение от изпълнителния директор на ИАСАС за производство, заготовка и търговия на посадъчен материал. В ИАСАС разсадникът е вписан в официалния регистър. Овощният посадъчен материал на Овощен разсадник“Иван Димов“ - Варна продава посадъчен материал сертифициран и/или стандартен, след проверка от ИАСАС и НСРЗ, че отговаря на изискванията за сортова автентичност, сортова чистота и здравно състояние на растенията при полска инспекция и на изискванията за качество на посадъчния материал
Начало / За разсадника / Контрол на ИАС / Поръчка и доставка / Политика за защита на личните данни / Контакти
2024, Всички права запазени.

Контакти
гр. Варна, бул."3-ти март"
GSM: 0889 377 564
GSM: 0889 958 649
тел.: 052 758 278
e-mail: pepinier@abv.bg