За нас

Продукцията се контролира от ИАСАС и НСРЗ град Варна. Изпълнителната агенция по сортоизпитване,апробация и семеконтрол осъществява контрола при производството, заготовката, разпространяването, търговията и съхраняването на посевен и посадъчен материал; сертифицирането му при спазване на приетите методи, схемите и технологични характеристики за качество; ръководи процедурата по изпитването, признаването и районирането на сортовете културни растения; отговаря за пълното хармонизиране на националното законодателство в областта на посадъчния материал с това на Общността.
Начало / За разсадника / Контрол на ИАС / Поръчка и доставка / Политика за защита на личните данни / Контакти
2023, Всички права запазени.

Контакти
гр. Варна, бул."3-ти март"
GSM: 0889 377 564
GSM: 0889 958 649
тел.: 052 758 278
e-mail: pepinier@abv.bg