Галерия

За Вас уважаеми клиенти в Лицензиран овощен разсадник "Иван Димов" - Варна професионално, отговорно и с желание се трудят , както млади хора, така и такива с доказан опит в сферата на земеделието и отглеждането на овощен посадъчен материал. Ежедневно мониторинг на дейността и качеството на работа в разсадника се извършва от неговия ръководител  г- н Иван Димов. НСРЗ - Варна ежегодно контролира воденето на  Дневници за проведени химически обработки и употребени торове, подобрители на почвата и биологични активни вещества, както и Дневници за  взетите проби и извършените анализи от растенията и растителните продукти. Гаранция за произвоството на качествен овощен посадъчен материал са използваните разрешени за употреба продукти за растителна защита; регистрираните торове и подобрители на почвата.
Начало / За разсадника / Контрол на ИАС / Поръчка и доставка / Политика за защита на личните данни / Контакти
2024, Всички права запазени.

Контакти
гр. Варна, бул."3-ти март"
GSM: 0889 377 564
GSM: 0889 958 649
тел.: 052 758 278
e-mail: pepinier@abv.bg